Nemendaráð

Nemendaráð

Kristjana Sigmundsdóttir 10. bekk

Máni Benediktsson 10. bekk

Birgir Janusz Kuc 9. bekk

Óskar Snorri Óskarsson 8. bekk

Valdís Una Guðmannsdóttir 7. bekk

Skólanefnd

Fræðslunefnd

Bjarney Vignisdóttir, netfang: bjaben@simnet.is

Jón Bjarnason, netfang: skalar.fludir@gmail.com

Vigdís Furuseth, netfang:  sydralangholt@gmail.com

Fulltrúar Skeiða- og Gnúpverjahrepps:

Ásmundur Lárusson, netfang: nordurgardur@uppsveitir.is

Ingvar Hjálmarsson, netfang: svalaogingvar@gmail.com

 

Nemendaverndarráð

Í skólanum er starfandi nemendaverndarráð. Nemendaverndarráð fjallar um málefni einstakra nemenda eða nemendahópa og leitar úrræða á vandamálum er upp koma.  Fundir eru haldnir reglulega eftir þörfum. Í nemendaverndarráði sitja skólastjórnendur, deildarstjóri sérkennslu, náms- og starfsráðgjafi og sálfræðingur. Nemendaverndarráð starfar samkvæmt reglugerð nr. 584/2010.

Skólaráð

Skólaráð

Guðrún Pétursdóttir, skólastjóri, gudrunp@fludaskoli.is
Jóhanna Lilja Arnardóttir, aðstoðarskólastjóri, johannalilja@fludaskoli.is
Alma Jenný Sigurðardóttir fulltrúi kennara, jenny@fludaskoli.is.is
Margrét Jónsdóttir, fulltrúi kennara, margret@fludaskoli.is
Hera Hilmarsdóttir, fulltrúi starfsmanna, hera@fludaskoli.is
Nina Faryna, fulltrúi foreldra ninninel@gmail.com
Svala Bjarnadóttir fulltrúi foreldra svalaogingvar@gmail.com
Freyja Þorkelsdóttir fulltrúi foreldra freyjath@gmail.com

Tveir fulltúar úr  nemendaráði