sjálfsmatsáætlun 2018 – 2021_haust2018

Móttaka nýrra nemenda

Jafnréttisáætlun Flúðaskóla 2017 – 2020

Viðbrögð við vá

Rýmingaráætlun fyrir Flúðaskóla

Áætlun gegn einelti

Umbótaáætlun vegna ytra mats Menntamálaráðs

Yfirlit yfir skimanir og próf 2018 – 2019

Starfsþróunaráætlun og símenntun kennara 2018 – 2019