Störf í boði


Aðstoðarskólastjóri 100% staða
Leitað er að framsæknum einstaklingi sem hefur færni til að leiða starfsemi skólans í
stjórnendateymi. Aðstoðarskólastjóri gegnir mikilvægu hlutverki í að móta góðan skólabrag og
samstarfsvettvang skóla og samfélags. Viðkomandi þarf að hafa brennandi áhuga á skólastarfi,
skólaþróun og skólastjórnun. Aðstoðarskólastjóri tekur þátt í mótun framtíðarstefnu skólans í
samræmi við aðalnámskrá og skólastefnu Hrunamannahrepps.
Menntunar- og hæfiskröfur:
• Leyfi til þess að nota starfsheitið kennari – viðbótarmenntun er kostur.
• Leikni í mannlegum samskiptum og færni í að umgangast börn og unglinga.
• Skipulagshæfni, stundvísi, frumkvæði og sjálfstæði.
• Faglegur metnaður.
• Áhugi og hæfni til að starfa í teymisvinnu.
• Góð íslenskukunnátta.
Starfslýsingu aðstoðarskólastjóra má finna á heimasíðu Flúðaskóla

adstodarskolastjori-2024-styttra.pdf

100% staða á mið- og unglingastigi. Aðalkennslugrein náttúrufræði
100% staða (afleysing í 1 ár) Umsjónarkennari á miðstigi

Í Flúðaskóla verða tæplega 100 nemendur næsta skólaár. Við skólann starfa áhugasamir og
metnaðarfullir starfsmenn. Gildi skólans er virðing-vitneskja. Lögð er áhersla á að skapa
námsumhverfi þar sem allir eru virkir, öllum líði vel og allir læri að bera virðingu fyrir sjálfum sér,
öðrum og umhverfi sínu.
Við leitum að einstaklingum með kennsluréttindi í grunnskóla sem er metnaðarfullir, góðir í
mannlegum samskiptum, eru sveigjanlegir og tilbúnir að leita nýrra leiða í skólastarfi.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands.

Umsóknum skal fylgja ferilskrá og upplýsingar um meðmælendur.
Störfin henta einstaklingum, óháð kyni
Umsóknarfrestur er til 4. júní 2024.
Nánari upplýsingar veitir Jóhanna Lilja Arnardóttir, skólastjóri, í síma 4806612.
Umsókn ásamt ferilskrá skal send á netfangið johannalilja@fludaskoli.is